Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2017

08:00 / 21 February 2018 SinterCast Press release

Serieproduktion och försäljning av förbrukningsmaterial

ökar och ger positiva utsikter för 2018

Fjärde kvartalet 2017
 • Periodens omsättning: 17,8 MSEK (17,2 MSEK)
 • Rörelseresultat: 5,4 MSEK (4,8 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,8 SEK per aktie (0,7 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 8,5 MSEK (11,0 MSEK)
 • Serieproduktionen tangerar rekordet på 2,2 miljoner motorekvivalenter
 • De tre mest sålda fordonen i Nordamerika främjar nya dieselmotoralternativ
 • Utmärkelsen "Wards 10 Best Engines" till Ford F-150 med 2.7 liter bensinmotor i SinterCast-CGI
Helår 2017
 • Periodens omsättning: 65,6 MSEK (75,4 MSEK)
 • Rörelseresultat: 17,7 MSEK (26,4 MSEK)
 • Resultat per aktie: 2,6 SEK per aktie (3,8 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 16,9 MSEK (25,4 MSEK)
 • Utdelning: En ordinarie utdelning på 2,75 SEK per aktie (2,5 SEK per aktie) samt ingen extra utdelning (1,5 SEK per aktie) föreslås,  innebärande en utdelning på 19,5 miljoner kronor
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion *

[image]

Serieproduktionen under det fjärde kvartalet tangerade rekordhöga 2,2 miljoner motorekvivalenter i årstakt trots lägre utleveranser i december på grund av helguppehåll.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Serieproduktion och mätkoppsleveranser ökar under fjärde kvartalet

Efter att ha upplevt motvind  under en stor del av 2017 gav det fjärde kvartalet flera förbättringar vilket skapar en stabil och lönsam grund för tillväxt under 2018. Efter betydande nedgångar i tre storvolymsprogram under första halvåret 2017 ökade serieproduktionen under resterande året genom ökning inom nya program och genom återhämtning i två av de tre påverkade programmen. Produktionen under det fjärde kvartalet tangerade den högsta nivån någonsin med 2,2 miljoner motorekvivalenter vilket slutligen gav en  helårsproduktion motsvarande 2016 års nivå innebärande att produktionen har överstigit 2 miljoner motorekvivalenter tre år i rad. Efterfrågan av flera av våra motorer ökar, då gjuteriproduktionen av 3.0 liter V6 dieselmotorn för pickup Ram 1500 förväntas att öka samt av att nya program tillkommer under året.
Lägre mätkoppsleveranser pressade också resultaten under första halvåret på grund av minskad produktionsvolym och lagerjusteringar hos nyckelkunder. Mätkoppsnedgången var som högst under andra kvartalet, 26 % under leveransnivån 2016. Mätkoppsleveranserna ökade dock under varje kvartal under året med både det tredje och fjärde kvartalet 2017 inom de fem högsta kvartalen någonsin och det föregående årets jämförelsekvartal överträffades för första gången i det fjärde kvartalet 2017. Lagerjusteringen verkar vara genomförd och leveranstrenden för mätkoppar ger positiva tillväxtsutsikter för 2018.
Ytterligare motvind under 2017 gällde installationer då intäkterna på 3,7 MSEK från utrustning var betydligt lägre än de fem senaste årens genomsnittsförsäljning på 7,8 MSEK. Den främsta anledningen till minskade installationsintäkter under året var utebliven nyförsäljning av system. Intäkterna under 2017 har kommit från kapacitetsuppgraderingar samt försäljning av reservdelar till befintliga installationer. Installationsdiskussioner pågår om processtyrning av CGI och om de nya spårningsteknologierna för användning inom gråjärns- och segjärnsgjuterier samt inom annan metalltillverkning. När produktionsreferenser har etablerats kommer erbjudandet av spårbarhetsteknologier att bidra till de totala installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.
Under North American International Auto Show (NAIAS) i Detroit i januari, förstärktes de positiva utsikterna för SinterCast. Ford, GM och Ram framhöll dieselmotoralternativet i de tre mest sålda fordonen i Nordamerika.  Ford F-150, Amerikas mest sålda pickup i 41 år i rad och Motor Trends vinnare av "Truck of the Year 2018", var den första fullstora pickupen att erbjuda bränsleförbrukning på 7,8 liter per 100 km med den nya 3.0 liter V6 turbodieseln i SinterCast-CGI. Ford bekräftade att försäljning av F-150 diesel modellår 2019 börjar under våren 2018. Dieselförbrukningen för Ford F-150 på 7,8 liter per 100 km överträffar den tidigare lägsta bränsleförbrukningen på 8,11 liter per 100 km som Ram 1500 med modellår 2018 stod för. Vid introduktionen av den helt nya Ram 1500 med modellår 2019 bekräftades att 3.0 liter V6 dieselmotor i SinterCast-CGI som erbjuds i pickupen modellår 2018 kommer att finnas i modellår 2019 tidigt under 2019. Ram utlovade att dieseln skulle återta utnämningarna inom bränsleförbrukning, prestanda, lastkapacitet, bogserförmåga och räckvidd. 2.7 liter V6 bensinmotor i SinterCast-CGI även den i Ford F-150 vann Wards eftertraktade utmärkelse "10 Best Engines" på utställningen - den enda pickup-motor att vinna denna utmärkelse 2018.  

Vid NAIAS, avtäckte Achates Power sin motkolvsmotor där bensinen antänds via kompression. Motorn är baserad på ett motorblock i kompaktgrafitjärn. I en Ford F-150 demonstrationspickup bedöms motorn förbruka 6,4 liter per 100 km, vilket är under 2025 års krav på 7,4 liter per 100 km för fullstora pickuper. Achates uttalade att motkolvsmotorn på 2.7 liter har 30-50 % förbättrad bränsleekonomi gentemot jämförbara bensin- eller dieselmotorer och att teknologin kommer att finnas tillgänglig för kunder inom en nära framtid.  SinterCast har givit stöd till det initiala utvecklingsarbetet med motorblocket hos Achates.

Information

Delårsrapporter                               Publiceringsdatum
                             
Januari-Mars 2018 25 april 2018
April-Juni 2018 22 augusti 2018
Juli-September 2018 14 november 2018
Oktober-December 2018    20 februari 2019
och bokslutskommuniké
2018
 
Årsredovisning 2017 Publiceringsdatum
Årsredovisning för 5 april 2018
SinterCast AB (publ)
 
Årsstämma 2018 Datum
Årsstämma för SinterCast 24 maj 2018
AB (publ)

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/