Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2016

18:22 / 19 May 2016 SinterCast Press release

[Stockholm, 19 maj 2016] - SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 19 maj 2016 i Stockholm. Under stämman hölls ett framförande av Dr Mark Jolly, professor i hållbar tillverkning vid Cranfield University och av Dr Steve Dawson, vd. De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCasts webbplats senast tisdag 24 maj.

Professor Jolly inledde sitt framförande med att ge en introduktion av Cranfield University och en överblick av sin erfarenhet som forskare i gjutjärns- och aluminiumgjuteriindustrierna, samt som professor i hållbar tillverkning. Professor Jolly presenterade tidigare gjorda studier som jämför energiintensiteten och CO2-utsläppen från aluminiumproduktion med gjutjärnsproduktion, och betonade vikten av livscykelenergianalyser, särskilt inom fordonsindustrin. Framför allt noterade Professor Jolly att produktionen av varje kilo primäraluminium generar cirka 10 kg CO2, cirka fyra gånger mer jämfört med produktion av järn. Professor Jolly presenterade ett nytt projekt som genomförs vid Cranfield University för att beräkna energiförbrukningen i varje steg inom tillverkningsprocessen av gjutjärn och aluminium, från gruvbrytning fram till tillverkning, användning på väg och återvinning. Cranfields studie fokuserar på motorblock då det är den enskilt tyngsta komponenten i de flesta bilarna. Professor Jolly planerar att presentera slutsatserna av Cranfield Universitys projekt innan 2016 års slut som ett underlag för beslutsfattare inom fordonsindustrin och lagstiftare för att främja helhetslösningar som kan förbättra miljön.

Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga marknadsutveckling. Dr Dawsons presentation uttyckte fortsatt tilltro till marknadsutvecklingen, inklusive potentialen att säkra produktionsreferenser i den sista av de Five Waves, bensinmotorer för bilar. Han konstaterade också att milstolpen tre miljoner motorekvivalenter kan uppnås med de program som för närvarande är under serieproduktion och de program som är godkända och planerade för produktion hos SinterCasts gjuteripartners. Utöver marknadsutvecklingen visade Dr Dawson att andelen elfordon inte förväntas påverka SinterCasts marknadsutveckling och han visade att motorer med motorblock i SinterCast-CGI bidrar till miljön. Dr Dawson tog även tillfället i akt att introducera den nya Ladle TrackerTM-teknologin, som förstärker SinterCast som marknadsledande i att tillhandahålla unika lösningar som förbättrar processtyrning och produktivitet i gjuteriindustrin.

Under årsstämman omvaldes Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson, Jason Singer och Steve Dawson som styrelsens ledamöter. Hans-Erik Andersson blev omvald till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning  fram till nästa årsstämma, med omval av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Andrea Fessler, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Hans-Erik Andersson.

Alla förslag som lades fram till årsstämman blev godkända av aktieägarna.

På styrelsens uppdrag:

Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCasts teknologi främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#2013985
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/