Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2014

09:00 / 21 May 2014 SinterCast Press release

  

[Stockholm, 21 maj 2014] - SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 20 maj 2014 i Stockholm.  Under stämman gjordes framföranden av Raffaele De Vivo, President, VM Motori North America Inc. och av Dr Steve Dawson, vd.  De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCasts webbplats på eller innan måndag 26 maj.

De Vivo gav en varm och insiktsfull introduktion till VM Motori och bolagets nyligen gjorda integrering in i Fiat-koncernen. Han gav sedan en översikt av produktionserfarenheten och prestandan med SinterCast-CGI i bottenplatta och motorblock i VM Motori 3.0 liters V6 dieselmotor. De Vivo konstaterade att VM Motori-dieseln är en av de mest mångsidiga motorerna på marknaden, som uppfyller behovet av styrka och förfining inom lyxapplikationer, såsom Maserati Ghibli och Lancia Thema; behovet av vridmoment vid låga varvtal och bränsleekonomi i nordamerikanska Jeep och Ram 1500-pick-upapplikationer; samt kraven på prestanda och hållbarhet inom marina applikationer. De Vivo beskrev dynamiken och konkurrensen på den nordamerikanska pick-up-marknaden, med Chrysler, Ford och GM som alla ständigt tävlar om marknadsandelar, samt indikerade han positiva utsikter för SUV- och pick-up-sektorerna på lång sikt. De Vivo tackade SinterCast och aktieägarna för att de bidragit till att VM Motori mottagit Wards Ten Best Engine-utmärkelsen och för att VM Motoris dieselmotor kunnat bidra till att Ram blev det näst bäst sålda fordonet i Nordamerika. 

Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga marknadsutveckling. Dr Dawsons presentation visade att volymen uttryckt i årstakt har ökat med 30 % sedan förra årsstämman, och att den genomsnittliga årliga tillväxten sedan 2007 är mer än 20 %. Dr Dawson påpekade även att de komponenter som nu är i serieproduktion, har potential att nå mer än 2,5 miljoner motorekvivalenter vid full volym, samt att fortsatt tillväxt kan förväntas från sektorerna bil, tunga fordon och industriell kraft. Dr Dawson presenterade designen av den första CGI-bensinmotorn i stora volymer och kommenterade möjligheten till "efterföljare" i bensin- och dieselmotorer för bilar. Slutligen bekräftade Dr Dawson att ökningen i serieproduktionen, de ökade fältaktiviteterna, samt de nya installationerna, har inneburit en stark känsla av delaktighet och tillfredställelse bland SinterCasts medarbetare, samt att alla medarbetare delar det långsiktiga målet att få miljoner fordon med SinterCast-CGI på vägarna.

Under årsstämman omvaldes Hans-Erik Andersson, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson som styrelsens ledamöter. Hans-Erik Andersson blev vald till ordförande. Carina Andersson och Jason Singer valdes till nya styrelseledamöter. Efter att ha tjänstgjort som styrelseledamot sedan 2002 och som ordförande sedan 2006, avböjde Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist omval och hon tackades hjärtligt för sina insatser.

Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma, med omval av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Andrea Fessler och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Hans-Erik Andersson blev vald till ny ledamot i valberedningen. 

Alla förslag som lades fram till årsstämman blev godkända av aktieägarna.

På styrelsens uppdrag:

Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel:  +46 8 660 7750
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 39 gjuterier i 12 länder, används för storvolymsproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1787372
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/