Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB

11:53 / 21 September 2021 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 Aktie
Innehavare Dan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 18 014 939
Antal rösträtter 22 910 291
 
Transaktionen
Datum 2021-09-20
Gränsvärde för antal aktier 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 18 334 939
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 23 230 291
Andel
 - aktier 25,22 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 29,21 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 29,21 % 18 334 939
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 29,21 % 18 334 939
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Stena Adactum AB
 - antal rösträtter 23 230 291
 - andel av rösträtter 29,21 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 23 230 291
 - andel av rösträtter 29,21 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/