Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB

13:36 / 2 March 2021 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 B-aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 403 682
Antal rösträtter 3 403 682
 
Transaktionen
Datum 2021-03-01
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 753 682
 - direkt innehavda rösträtter 3 753 682
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,76 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,21 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,21 % 3 753 682
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,21 % 3 753 682
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/