Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Midsona AB

11:28 / 27 October 2021 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument B-aktier
Innehavare Dan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 18 334 939
Antal rösträtter 18 334 939
 
Transaktionen
Datum 2021-10-22
Gränsvärde för rösträtter 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 21 084 939
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 21 084 939
Andel
 - aktier 29 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 32,67 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 32,67 % 21 084 939
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 32,67 % 21 084 939
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Stena Adactum
 - antal rösträtter 21 084 939
 - andel av rösträtter 32,67 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 21 084 939
 - andel av rösträtter 32,67 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/