Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

08:00 / 29 January 2021 Midsona Press release

Under januari 2021 har det totala antalet aktier och röster i Midsona AB (publ), organisationsnummer 556241-5322, ("Midsona"), förändrats till följd av att

187 000 teckningsoptioner utnyttjats i utbyte mot 213 180 aktier av serie B inom ramen för incitamentsprogrammet av serie 2017/2020 som antogs vid extra bolagsstämma den 1 december 2017.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 65 004 608 aktier i Midsona, varav 755 820 aktier av serie A, motsvarande 7 558 200 röster, och 64 248 788 aktier av serie B, motsvarande 64 248 788 röster, totalt motsvarande 71 806 988 röster.

Per den 29 januari 2021 uppgår det totala antalet aktier i Midsona till 65 217 788, varav 755 820 aktier av serie A, motsvarande 7 558 200 röster, och 64 461 968 aktier av serie B, motsvarande 64 461 968 röster, totalt motsvarande 72 020 168 röster.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 29 januari 2021 kl 8.00 CET

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/