Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

08:00 / 8 April 2020 Midsona Press release

Nytt datum för Midsonas årsstämma 2020 är den 25 juni.

Stämman kommer att hållas på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, med start kl 16.00 och insläpp för registrering kl 15.30.

Midsona kommer att publicera kallelse till årsstämman senast fyra veckor före den 25 juni 2020.

Denna information lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 8 april 2020 kl 08.00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/