Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

10:00 / 11 March 2020 Midsona Press release

Midsona (OMX: MSON) meddelade idag nya ambitiösa hållbarhetsmål väl grundade i bolagets vision och mission och baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Senast 2021 ska Midsonas klimatmål vara godkända av Science Based Targets Initiative.

Pressmeddelandet innehåller marknadsföring av Midsonas verksamhet

Midsona driver en förändringsagenda med det tydliga målet att påverka människors matvanor mot hälsosamma och hållbara alternativ. I linje med bolagets ambitioner och de krav kunder, konsumenter och investerare ställer på en tydlig hållbarhetsagenda har Midsona fastslagit nya hållbarhetsmål för perioden 2020 till 2030. Samtidigt har Midsona utsett Siv Kjersti Rodal som Head of Group Sustainability med ett övergripande ansvar för koncernens hållbarhetsarbete.

"Vi har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och ser dem som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har ett tydligt fokus på växtbaserade, rena och ekologiska produkter. Allt vi gör bygger på en passion för hälsosam mat i kombination med en tydlig önskan att främja hållbar konsumtion. Våra mål är ambitiösa, men vi har redan kommit långt, både i Norden och i Tyskland, och vi ser fram emot att implementera våra hållbarhetsmål i hela organisationen", sade Peter Åsberg, koncernchef Midsona. 

Midsonas klimatmål ska senast 2021 vara godkända av Science Based Targets Initiative, en vetenskaplig metod som säkrar att bolagets målsättningar är i linje med det globala Parisavtalet om klimat. Metoden är framtagen av bland andra FN:s Global Compact, CDP och WWF.

Midsonas hållbarhetsarbete baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och sammanfattas i tre fokusområden och sex utvecklingsmål för bolagets hållbara utveckling. Midsonas fokusområden är; Främja en hälsosam livsstil, Säkra produkter och kvalitet samt Hållbar användning av resurser.

Midsonas hållbarhetsmål är:
 

  • Hållbara varumärken - År 2025 ska Midsonas konsumentförpackningar i plast vara tillverkade av 100 procent återvunnet material. År 2030 ska 100 procent av produkterna vara växtbaserade eller vegetariska.

  • Hälsosam arbetsmiljö - Hälsosamma arbetsplatser ska främja friska medarbetare helt utan arbetsskador. Midsona ska ha en jämn könsfördelning i ledarskapspositioner inom hela organisationen.

  • Ansvarsfulla inköp - År 2025 ska 100 procent av Midsonas leverantörer vara klassificerade enligt hållbara riktlinjer för upphandling.

  • Säkra produkter - År 2025 ska 100 procent av Midsonas leverantörer vara riskklassificerade och riskbaserade revisioner ska ske årligen.

  • Effektiv resursanvändning - Senast 2025 ska 90 procent av Midsonas avfall återvinnas. Midsonas matsvinn ska minskas och senast 2025 ska 100 procent av Midsonas matsvinn återanvändas.

  • Effektiva transporter - År 2030 ska 100 procent av Midsonas transporter vara fossilfria.

Mer information om Midsonas nya hållbarhetsmål lämnas i årsredovisningen som publiceras senast den 14 april 2020.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/