Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2014

08:00 / 31 March 2015 Midsona Press release

Midsonas årsredovisning för 2014 publiceras i dag på företagets hemsida www.midsona.com

Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma för Midsona kommer att hållas den 28 april 2015 kl 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 22 april kl 16.00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/