Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Ny styrelse i Midelfart Sonesson AB (publ)

08:00 / 20 April 2007 Midsona Press release

På Midelfart Sonessons årsstämma den 3 maj 2007 kommer valberedningen att presentera följande förslag till val av styrelse. Omval av Celina Midelfart, Harald Norvik, Sven Sandberg och Martin Svalstedt. Nyval av Lennart Bohlin och Vidar Eskelund. Per Båtelson, Anders Lönner och Eva Vingård, har avböjt omval.

Harald Norvik, styrelseledamot sedan 2006, föreslås bli vald till styrelsens ordförande. Harald Norvik var tidigare koncernchef i Statoil, statssekreterare för olje-och energidepartementet samt finansdirektör i Aker-gruppen.

Lennart Bohlin, f.d. VD och koncernchef i Cloetta-Fazer, styrelseordförande i AB Anders Löfberg (Löfbergs Lila), vice ordförande i AB Östgöta Correspondenten m.fl. och ledamot i Expanda AB (publ) m.fl. Vidar Eskelund, marknadsdirektör i Komplett ASA, Norges största internethandelsföretag inom data, tidigare bl.a. i Boehringer Ingelheim KS.

Styrelsearvode föreslås utgå för tiden fram till nästa årsstämma med 300 000 kr till ordförande, 100 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt 150 000 kr att fördelas lika mellan ledamöterna i ersättnings-och revisionskommittéerna

Vid frågor kontakta Göran Danielsson, valberedningens ordförande, på 0707-75 85 47

Årsredovisning för 2006

Midelfart Sonesson publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2006. Den finns att ladda ner på www.midelfartsonesson.com.

Midelfart Sonessons årsstämma hålls den 3 maj 2007 i Malmö

Malmö den 20 april 2007

Midelfart Sonesson AB