Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonessons nyemission övertecknad

12:30 / 5 February 2007 Midsona Press release

Intresset för Midelfart Sonessons nyemission har varit stort och den har övertecknats med hela 67,2 procent. Därmed behövs inga emissionsgarantier tas i anspråk. Nyemissionen tecknades till 99,2 procent av aktieägare med företrädesrätt, vilket innebär att endast en begränsad tilldelning sker till dem som tecknat utan företrädesrätt.

I emissionen som genomfördes med företräde för befintliga aktieägare utges totalt 17 749 166 nya aktier av serie B. Av dessa tecknades 17 610 946 aktier av serie B med företrädesrätt. Midelfart Sonesson tillförs genom nyemissionen cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Finansiell rådgivare i samband med nyemissionen är Swedbank.

Malmö den 5 februari 2007 Midelfart Sonesson AB (publ)