Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson höjer sin vinstprognos

08:39 / 5 July 2004 Midsona Press release

Wilh. Sonesson höjer sin vinstprognos Egenvårdsföretaget Wilh. Sonesson har avyttrat sina morfinprodukter till Meda AB. De receptbelagda morfinprodukterna har en försäljning på 16 MSEK per år eller ca 1 % av Wilh. Sonessonkoncernens omsättning. Köpeskillingen uppgår till 35 MSEK. Avyttringen medför positiv påverkan på vinsten per aktie med påföljd att tidigare prognos för 2004 höjs med 33 % till 2,00 kronor per aktie. Egenvårdsmarknaden genomgår en strukturförändring där en förväntad avreglering av det svenska apoteksmonopolet får stora konsekvenser. Wilh. Sonessons ser stora möjligheter med försäljning av receptfria läkemedel. Speciellt positiv påverkan beräknas avmonopoliseringen ha för Wilh. Sonessons Naturapoteket, HKC Egenvård och Bioglan Pharma. Den svenska marknaden för receptfria läkemedel omsätter ca 4 miljarder kronor med god lönsamhet. - Wilh. Sonesson är fokuserat på att bli ledande på egenvårdsmarknaden, dvs. den marknad som omfattar receptfria läkemedel, naturläkemedel och övriga egenvårdsprodukter, säger Bo Håkansson, VD på Wilh. Sonesson. Genom avyttringen av morfinprodukterna möjliggör vi investeringar i nya läkemedel. Wilh. Sonesson mål är att omsätta 2 miljarder kronor 2005. Det skall ske genom organisk tillväxt och strategiska förvärv av såväl företag som produkter, främst receptfria läkemedel Lund den 5 juli 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT20050/wkr0001.pdf pdf

Show as PDF