Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson ABs Bokslutskommuniké 2003

09:18 / 10 February 2004 Midsona Press release

Bokslutskommuniké 2003 1 januari - 31 december 2003 Helåret ·Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK ·Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK ·Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK ·Vinsten per aktie 1,01 (0,79) SEK Fjärde kvartalet ·Nettoomsättningen 265,2 (143,6) MSEK - upp 84,7 % ·Rörelseresultatet 9,4 (3,2) MSEK - upp 195,8 % ·Förvärv av egenvårdsföretaget Vitamex -koncernen fördubblar årsomsättningen till cirka 1,2 miljarder -fördubbling av rörelseresultatet och ökning av vinst per aktie på helårsbasis ·Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 (0) SEK per aktie Kommande rapporttillfällen 040331 Årsredovisning 2003 040513 Delårsrapport januari-mars 040513 Ordinarie bolagsstämma 040814 Delårsrapport januari-juni 041116 Delårsrapport januari-september 050215 Bokslutskommuniké 2004 Lund den 10 februari 2004 Wilh. Sonesson AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bo Håkansson, VD, 0705-98 57 22, bo.hakansson@wilhsonesson.com, eller Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, 0705-61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF