Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson justerar prognos för 2004

08:13 / 28 October 2004 Midsona Press release

Wilh. Sonesson justerar prognos för 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) lämnade i samband med pressmeddelande den 5 juli 2004 en vinstprognos om 2,00 SEK per aktie för 2004. Denna prognos justeras nu ned till 1,35 SEK per aktie. Framför allt beror den negativa resultatutvecklingen på ett försämrat rörelseresultat för koncernens postorderverksamhet. Redan nu vidtagna åtgärder beräknas få full effekt under första halvåret av 2005. Delårsrapport för perioden januari-september 2004 publiceras den 16 november 2004. Lund den 28 oktober 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT20010/wkr0001.pdf

Show as PDF