Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson utökar sin satsning på mobil satellitkommunikation

09:53 / 24 August 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonesson utökar sin satsning på mobil satellitkommunikation Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att utöka resurserna till ett projekt inom mobil telekommunikation påbörjat i februari 2000 i samarbete med Institutet för Rymdfysik i Kiruna. Projektets budget för år 2000 utökas från 4 MSEK till 10 MSEK. Projektet skall genom framtagandet av en fas A-studie innan slutet av december 2000 ha framskridit så att en genomförandefas kan påbörjas år 2001. Projektet avser att utveckla ett satellitbaserat system för tredje generationens mobiltelefoni (UMTS). Ett nät av 60 satelliter (5 banplan med 12 satelliter i varje) kommer att i en första fas erbjuda fullständig täckning mellan latituderna 50 grader till 70 grader (Europa, Ryssland, Kanada och Alaska). Satellitsystemet blir ett komplement till markbaserade basstationer för områden med dålig eller ingen mobil kommunikation och planeras bli operationell år 2004. För Wilh. Sonesson innebär denna ytterligare satsning att projektet blir ett helägt dotterbolag till Wilh. Sonesson och att 8 personer initialt anställs i detta bolag. Malmö 2000-08-24 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB 040 - 35 07 00 www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00120/bit0002.pdf

Show as PDF