Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Wilh. Sonesson AB:s bolagsstämma den 27 april 2000

17:31 / 28 April 2000 Midsona Press release

Kommuniké från Wilh. Sonesson AB:s bolagsstämma den 27 april 2000 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes onsdagen den 3 maj 2000. Utdelningen beräknas sändas ut onsdagen den 10 maj 2000. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Ordinarie styrelseledamöter Boris Claesson, Greg Dingizian, Fredrik Herslow, Bo Håkansson, Kurt Johansson, Hans Källenius, Lennart Molvin samt Sven Sandberg omvaldes. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen, enligt förslag i kallelsen, att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna fatta beslut om ökning av bolaget aktiekapital genom nyemission om högst 6 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet skulle även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Bo Håkansson till ordförande i Wilh. Sonesson AB. Malmö den 28 mars 2000 Styrelsen Wilh. Sonesson AB För ytterligare information kontakta: Fredrik Herslow VD Wilh. Sonesson AB 040-35 07 00 0705-91 15 44 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT01380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT01380/bit0002.pdf

Show as PDF