Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson Teknologi investerar i Optilink, ett bolag i Soft Center

10:00 / 29 March 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonesson Teknologi investerar i Optilink, ett bolag i Soft Center. Wilh. Sonesson Teknologi har idag slutit avtal med Optilink AB om att teckna nyemitterade aktier motsvarande 18% av företaget. Optilink har utvecklat en revolutionerande holografisk 3D metod för datalagring. Metoden ökar datalag-ringskapaciteten ca 1000 gånger mer än med existerande metoder. Wilh. Sonesson investerar 13,2 MSEK i Optilink. Under hösten kommer Optilink att genomföra en private placement riktad mot främst amerikanska investerare för att finansiera den globala marknadssatsningen. Bolaget avser söka notering på Nasdaq i slutet av nästa år. Optilink är ett företag som utvecklat en metod för holografisk 3D datalagring. Bolaget har sitt huvudkontor på Soft Center i Ronneby. Den teknik som utvecklats inom Opti-link för holografisk 3D datalagring ger, som namnet antyder, möjlighet till tredimen-sionell lagring vilket dramatiskt ökar lagringskapaciteten. På en kreditkortsstor yta kan man idag med icke roterande teknik lagra max ca 3 mb data. Med den nu utvecklade metoden kan man lagra 3-5 Gb data, dvs ca 1000 gånger mer än med existerande metoder. Metoden som har läs- och skrivfunktion baserad på laserteknik, medger även rewriting. Optilink besitter eller har idag sökt ca 10 olika områdespatent. I och med förvärvet av Soft Center i Ronneby har vi kommit i kontakt med flera intressanta företag och projekt som vi kan direktinvestera i. I just Optilinkprojektet har vi haft stor glädje av den kompetens vi knutit till oss genom den investering vi gjort i ITact, säger Fredrik Herslow, VD för Wilh. Sonesson. Förutom att tekniken ger en exceptionellt högre datalagringskapacitet ger metoden också möjlighet till snabb avläsning och till extremt hög säkerhetsnivå vilket gör tekniken tilltalande inom många användningsområden. Optilink som bevisat metodens funktionalitet i laboratoriemiljö har kommit långt i sitt arbete med att ta fram en läs- /skrivenhet i naturlig storlek, ett arbete som skall vara färdig under sommaren. Läs-/skrivenheten som kommer att vara i samma storlek som en CD- brännare planeras förevisas på Comdex mässan i Las Vegas i USA till hösten. Vi upplever att det nätverk som Wilh. Sonesson besitter kommer att bidra väldigt positivt till vår utveckling, säger Dennis Hagberg, styrelseordförande i Optilink. Investeringen i Optilink är en följd av förvärvet av Soft Center och skall ses som ett första steg i Wilh. Sonessons ambition att göra direktinvesteringar i de intressanta projekt och idéer som uppkommer inom ramen för Soft Center. Malmö den 29 mars 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Dennis Hagberg, styrelseordförande Optilink AB 0470 - 201 01 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00120/bit0002.pdf

Show as PDF