Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson satsar på högteknologi

09:13 / 1 February 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonesson satsar på högteknologi Wilh. Sonesson startar det nya affärsområdet Wilh. Sonesson Teknologi genom att bli delägare i Itact och Ariad Ventures med spetskompetens inom området high-tech informationsteknik respektive mobilt Internet. Wilh. Sonesson Teknologi kommer att investera i snabbväxande teknologiföretag. Samarbetet mellan Wilh. Sonesson, Itact och Ariad Ventures är startskottet för affärsområdet Teknologi vilket sammanför en kombination av industriell kompetens, kunskap om snabbväxande företag, mobilt Internet och high-tech informationsteknologi. Sammantaget kommer detta att generera en vid ansamling av kompetenser och ett stort flöde av intressanta företag att investera i. - Vi är industriella, tittar på bolagens kassaflöden och kommer att investera långsiktigt i onoterade företag med teknisk höjd och med förväntad hög tillväxt. Vi kan erbjuda hög kompetens och lång erfarenhet av företagsledning samtidigt som vi får tillgång till spetskompetens inom områdena mobilt Internet och high-tech informationsteknologi genom vårt samarbete med Itact och Ariad Ventures, säger Fredrik Herslow, VD för Wilh. Sonesson. - Nyemissioner i onoterade bolag genom Wilh. Sonesson aktien Wilh. Sonesson medverkar i värdeutvecklingen i Itacts och Ariad Ventures flöde av tillväxtbolag. Kapitalstyrkan hos Wilh. Sonesson innebär dessutom att man deltar i flera emissioner för dessa eller andra snabbväxande teknologiföretag. Därmed skapas möjligheten att bygga ett stort värde för Wilh Sonessons aktieägare. - I vanliga fall har mindre privata investerare svårt att få tillträde till nyemissioner i onoterade tillväxtföretag, men vår aktie blir nu ett bra alternativ för den som vill investera i denna typ av bolag, avslutar Fredrik Herslow. Wilh. Sonesson investerar sammanlagt 25 MSEK i Itact, Itacts fond V2, samt i Ariad Ventures, vilket är startskottet för Wilh. Sonesson Teknologi. Wilh. Sonesson kommer inledningsvis investera totalt 100 MSEK inom affärsområdet. Wilh. Sonesson Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Itact Itact är ett venture capital bolag med fokus på high-tech informationsteknologi. Företaget startades i september 1999 av Jan G. Nilsson och Martin Gren, grundare av Switchcore respektive Axis Communications. Itact upprättar för närvarande V2, en venture capital fond på 250 miljoner. Grundarna vill upprepa sina framgångar med Switchcore och Axis Communications i nya företag. Itact samarbetar nära de amerikanska venture capital firmorna Palomar Ventures och Marwood Technology Partners. Företaget har idag kontor i Lund och Stockholm. Ariad Ventures Ariad Ventures skapar nya företag inom området mobilt Internet. Ariad Ventures är specialiserat på att identifiera och kommersialisera affärsidéer där bolaget långsiktigt kvarstår som ägare och engagerar sig operativt i företagen. Ariad Ventures har strategiska samarbetsavtal med flera ledande teknologileverantörer, mobiloperatörer och finansiärer, som t.ex. Ericsson, Telia och IBM, vilket ytterligare förstärker utvecklingen av de nystartade företagen. Ariad har hittills startat tre framgångsrika bolag: Red Message AB, Mobile Community AB och Ariad Consulting AB. För ytterligare information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh.Sonesson 040-35 07 00, 0705-91 15 44 Sten Karlsson, Ariad 08-15 20 02, 0705-556 065 Alex Molvin, Itact 046-32 88 60, 0708-25 39 90 www.wilhsonesson.com www.ariad.se www.redmessage.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00240/bit0002.pdf

Show as PDF