Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Flaggningsmeddelande

09:35 / 22 February 2000 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande Bo Håkansson med bolag har avyttrat 400.000 aktier av serie A i Active Biotech AB (publ). Aktierna är sålda till institutionella placerare. Efter avyttringen uppgår Bo Håkanssons aktieinnehav till 681.020 aktier av serie A motsvarande en kapitalandel på 6,1 % och en röstandel på 24,4 % samt 81.500 teckningsoptioner. Malmö den 22 februari 2000 Bo Håkansson Mobiltelefon 070-598 57 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00110/bit0002.pdf

Show as PDF