Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bokslutskommuniké

11:43 / 15 February 2000 Midsona Press release

Bokslutskommuniké * Resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, 21,2 MSEK - en förbättring med 49% * Utdelning 0,5 kr per aktie * Inter Air har avyttrats * Wilh. Sonesson satsar inledningsvis 100 miljoner på informa- tionsteknologi. Flera intressanta projekt utvärderas * Antalet passagerare fortsätter att öka inom Helikopterservice, +37% i januari * Helikopterservice blir SAS-partner för transport över Öresund, beslut om att förnya helikopterflottan för att möta ökad efterfrågan * Sonesson Inredningars har förvärvat Tranås Skolmöbler - blir ledande inom området skolinredning Resultatet efter finansnetto 21,2 MSEK - en förbättring med 49%. Utdelning 0,5 kr per aktie Wilh. Sonesson koncernen redovisar 1999 en fakturering på 300,8 MSEK (280,5) vilket är en ökning med 7,2% jämfört med resultaträkningen proforma 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 25,1 MSEK, att jämföras med 24,3 MSEK (före jämförelsestörande poster, under föregående år). Finansnettot uppgick till -3,9 MSEK (-10,1). Resultat före jämförelsestörande poster är efter finansnetto 21,2 MSEK (14,2) vilket utgör en ökning på 49%. Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre per aktie. Wilh. Sonesson satsar inledningsvis 100 miljoner på informationstekno- logi. Flera intressanta projekt ut-värderas Wilh. Sonesson startade efter rapportperiodens utgång, det nya affärsområdet Wilh. Sonesson Teknologi. Hittills har investeringar gjorts i bolagen Itact och Ariad Ventures. Dessa besitter spetskompetens inom området internet-infrastruktur respektive mobilt Internet. Wilh. Sonesson Teknologi kommer att investera i snabbväxande teknologiföretag. Samarbetet som sammanför en kombination av industriell kompetens, kunskap om snabbväxande företag, mobilt Internet och internetinfrastruktur har redan genererat ett stort antal intressanta projekt vilka just nu utvärderas. Wilh. Sonessons styrelse räknar med att satsa inledningsvis 100 MSEK inom det nya affärsområdet. Via sin aktie får Wilh. Sonessons aktieägare nu tillträde till ny-emissioner i tillväxtföretag inom: - mobila internettjänster - fiberoptik - bluetoothteknologi och - infrastruktur software Inter Air har avyttrats Flygbolaget Inter Air redovisar 1999 en omsättning på 37,3 MSEK en ökning med 15,7 procent jämfört med 1998 (32,2 MSEK). Rörelseresultatet förbättrades även under fjärde kvartalet och uppgår till 3,3 MSEK jämfört med 2,5 MSEK, före jämförelsestörande poster, 1998. Efter rapportperiodens utgång har Inter Air avyttrats. Avyttringen, som sker för 27 MSEK, påverkar soliditeten positivt, men beräknas i övrigt inte påverka resultatet för 2000. Antalet passagerare fortsätter att öka inom Helikopterservice, +37% i januari Omsättningen för Helikopterservice uppgick under 1999 till 91,2 MSEK, en ökning med 9,9 procent jämfört med 1998. Rörelseresultatet efter avskrivningar, exklusive jämförelse-störande poster, uppgick under 1999 till 15,3 MSEK (15,7 MSEK). Nedgången beror på ökade avgifter till Copenhagen Airport samt något högre driftkostnader. Antalet passagerare fortsätter stadigt att öka. I januari hade Helikopterservice 37% fler passagerare än under samma period 1999. Helikopterservice blir SAS-partner för transport över Öresund, beslut om att förnya helikopterflottan för att möta ökad efterfrågan HelikopterService har efter rapportperioden slutit ett samarbetsavtal med SAS. Avtalet innebär att HelikopterServices helikoptrar blir ett av SAS alternativ för transport över Öresund, till och från Copenhagen Airport. För att möta den ökade efterfrågan när SAS den 28 augusti lägger ner sin katamarantrafik över sundet vilken under 1999 transporterade ca 500.000 passagerare, HelikopterService flög ca 50.000 passagerare samma sträcka och under samma period, har beslut fattats om att förnya Helikopterflottan. I och med avtalet med SAS får Helikopter-Services passagerare tillgång till samma förmåner och service som SAS erbjuder sina passagerare idag. På HelikopterSevices flighter kommer EuroBonus medlemmar att tjäna in extra poäng. Avtalet gäller från och med den 26 mars 2000. Detta innebär att katamaranen och helikoptrarna under en period kommer att gå parallellt. Sonesson Inredningar har förvärvat Tranås Skolmöbler - blir ledande inom området skolinredning Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick till 172,3 MSEK - en ökning med 3,9 procent jämfört med 1998 (165,8 MSEK inklusive Alnäs proforma). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under 1999 till 12,9 MSEK (12,2 MSEK). Sonesson Inredningar har efter rapportperioden förvärvat Tranås Skolmöbler, ett företag som tillverkar och marknadsför skolinredning. Företaget, som omsätter 60 MSEK, har 64 anställda och grundades 1896 har kommit att bli den mest välkända leverantören av hög-kvalitativ inredning till svensk skola. Redan i år förväntas förvärvet påverka Wilh. Sonessons vinst med ca 15 öre per aktie, en siffra som sedan ökar när effekterna av exportsatsningen blir synliga. Fortsatt stark finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 1999-12-31 till 87,6 MSEK. Kassa, outnyttjade krediter och kreditlöften uppgår sammanlagt till 192,2 MSEK vilket ger oss en fortsatt god handlingsberedskap för framtiden. Den finansiella ställningen är stark. Koncernens soliditet uppgick till 49,3%, och moderbolagets till 92,2%. Under 1999 har koncernens bruttoinvesteringar uppgått till 55,4 MSEK. Nästkommande rapporttillfällen Årsredovisningen distribueras i april 2000. Bolagsstämman äger rum den 27 april 2000 klockan 17.00 i Malmö Börshus. Malmö 2000-02-15 WILH. SONESSON AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00410/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT00410/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF