Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic Sweden Delårsrapport Jan - Mars 2022

17:00 / 18 May 2022 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 19% till 31,9 MSEK (26,9 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 10% och uppgick till 6,3 MSEK (5,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,37 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (4,0 MSEK)

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 17:00 den 18 maj 2022.

 

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 115 MSEK under 2021 och var 20 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/