Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic Sweden Delårsrapport Jan - Sept 2021

07:00 / 18 November 2021 Generic Press release

Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2021

Highlights för tredje kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 39% till 27,2 MSEK (19,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 50% och uppgick till 6,0 MSEK (4,0 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,25 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 MSEK (3,2 MSEK)
1 Januari till September 2021 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 44% till 83,7 MSEK (58,1 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 74% och uppgick till 17,7 MSEK (10,2 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,14 SEK (0,65 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 MSEK (8,1 MSEK)

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 07:00 den 18 november 2021.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 81 TSEK under 2020 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/