Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic Sweden  Delårsrapport  Jan - Juni 2020

08:00 / 21 August 2020 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Generic Sweden AB (publ)

Andra kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökar med 20% till 20,2 MSEK (16,9 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättras med 46% till 3,5 MSEK (2,4 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,16 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 MSEK (1,1 MSEK).
Januari - juni 2020 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 MSEK (33,5 MSEK).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,2 MSEK (4,8 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,31 SEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,1 MSEK (3,4 MSEK).

                                                         

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 21 augusti 2020.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla
områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som
kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden.
Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a
Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics
kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och
säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993
och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har
18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med
kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till
www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns
på www.generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/