Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport Jan - Sep 2019  Generic Sweden AB

08:00 / 15 November 2019 Generic Press release

Tredje kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 23% till 17,2 MSEK (14,1 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) steg med 54% och uppgick till 4,0 MSEK (2,6 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,16 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,7 MSEK (3,5 MSEK)
Januari - September 2019 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökar till 50,7 MSEK (43,4 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökar med 61% till 8,9 MSEK (5,5 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,57 SEK (0,35 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,2 MSEK (8,1 MSEK).
  • Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101. Siffror i jämförelseåren justerade.

 

                                                         

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 15 november 2019.

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad Telekomverksamhet
specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet.
Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en
specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation.
Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. 
Telekom omsatte ca 60 Mkr under 2018 och har 18 anställda. Aktien handlas på
NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är
bolagets Certified Adviser, 08/503 015 50. ca@mangold.se.Ytterligare
information om bolaget finns på www.generic.se

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/