Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Q2 -rapport 2018 Generic Sweden AB - rättelse avseende gårdagens pressmeddelande.

14:40 / 24 August 2018 Generic Press release

I gårdagens pressmeddelande saknades en hänvisning till MAR, Marknadsmissbruksförordningen och angivelsen av Certified Adviser var felaktig - korrekt Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel.nr. 08-50301550. Detta nya pressmeddelande omfattar endast dessa rättelser.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Generic Sweden AB (publ)

Andra kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (12,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (0,3 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (0,3 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet -0,2 MSEK (-8,8 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 1,1 MSEK (-8,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (- 0,70 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (-3,2 MSEK).
Januari - juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (25,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (0,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (0,7 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet - 0,3 MSEK (-8,8 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 2,5 MSEK (- 8,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (- 0,66 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (- 0,1 MSEK).

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Denna information är sådan information som Generic Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande den 24 augusti kl 14.40. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/