Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB Bokslutskommuniké 2017

08:00 / 14 February 2018 Generic Press release

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutskommuniké 2017

Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (13,2 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (1,4 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,3 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet: -0,3 MSEK (1,1 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 1,9 MSEK (3,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,26 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,7 MSEK (-1,7 MSEK).
Januari - december 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 52,8 MSEK (51,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (5,3 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 MSEK (3,3 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet: -11,0 MSEK (2,2 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till -6,9 MSEK (7,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (0,59 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4,9 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Utdelningsförslag: 1,00 kr per aktie varav 0,70 kr per aktie är engångsutdelning relaterad till avyttringen av konsultverksamheten.

                  

Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 14 februari 2018.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/