Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic rekryterar Gustav Molander som Sales Director

10:00 / 18 October 2018 Generic Press release

Generic har anställt Gustav Molander som Sales Director. Gustav kommer närmast från Netsize där han varit Nordic Sales Director. Gustav blir också medlem i ledningsgruppen för Generic. 

"Vi är mycket glada över att få Gustav Molander till Generic. Gustavs djupa erfarenhet inom vårt område förstärker vårt team och kommer att bli ett värdefullt tillskott i bolagets framtida utveckling" säger Jonas Jegerborn, CEO på Generic Sweden AB (publ).

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/