Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic säljer konsultverksamheten

17:45 / 21 June 2017 Generic Press release

Stockholm den 21 juni 2017

Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB.

Generic Sweden AB har idag ingått avtal med MSC Group AB (publ) om att sälja 100 % av aktierna i Generic Systems Sweden AB till MSC Group. Försäljningen genomförs per idag.

Betalning för aktierna i Generic Systems Sweden AB erhålles genom dels ett kontant vederlag om 6.000.000 kronor, dels 2 500 000 nya B-akteri i MSC Group. (Stängningskursen för MSC Groups B-aktie den 20 juni var 2,20 kr). Försäljningen innebär en bokföringsmässig förlust om ca 8,5 mkr.

Lars Save, VD och koncernchef MSC Group: "Förvärvet av Generic Systems blir en central del av ett spännande och delvis nytt affärsområde för MSC. Vi avser att driva verksamheten vidare med fortsatt huvudinriktning mot försvarsmyndigheterna. Med förvärvet stärker och breddar MSC sin närvaro hos myndigheter inom samhällsbyggnad, säkerhet och försvar. Vi ser detta som ett mycket intressant marknadssegment där MSC har möjlighet att expandera och där Generic Systems blir en central och stor del av vår verksamhet."

Fredrik Svedberg, VD i Generic Sweden: Generic Systems kommer nu in i ett större konsultbolag med verksamhet inom flera kompletterande område och det är positivt för Generic Systems att företaget och dess konsulter blir en central del i MSCs framtida satsning med huvudinriktning mot försvarsmarknaden.

Generic Swedens försäljning av konsultverksamheten innebär en renodling mot telekom och framtida satsningar kommer att ske utifrån befintlig telekomverksamhet.

För ytterligare information besök www.generic.se, eller kontakta:

VD Fredrik Svedberg

fredrik.svedberg@generic.se

Detta är Generic

Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har c:a 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Denna information är sådan information som Generic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 klockan 17.45 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/