Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB

08:00 / 17 November 2017 Generic Press release

Fredrik Svedberg  kommer att lämna VD-posten i Generic Sweden AB

Fredrik Svedberg har på egen begäran meddelat styrelsen att han kommer lämna VD-posten i Generic Sweden AB den 16 april 2018. "Koncernens verksamhet består numera enbart av en rörelsedrivande verksamhet, Telekom, och då är det naturligt att minska företagets overhead", säger styrelsens ordförande Hans Krantz. Fredrik Svedberg kommer att kvarstå i styrelsen och är en av huvudägarna i Generic Sweden AB tillsammans med Hans Krantz. 

Malmö 2017-11-17

Styrelsen, Generic Sweden AB 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2016 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/