Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB  Delårsrapport  Jan - Sep 2017

08:00 / 17 November 2017 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPTEMBER 2017

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 MSEK (12,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (1,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (1,5 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet -1,9 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till -0,6 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,11 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1,9 MSEK (2,5 MSEK).
Januari - september 2017 - Kvarvarande verksamhet, jämförbara siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 37,5 MSEK (38,1 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (3,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (3,0 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet -10,7 MSEK (1,1 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till -8,8 MSEK (4,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (0,33 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4,2 MSEK (1,2 MSEK).

 

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad   Telekomverksamhet
specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta   tillförlitlighet.
Telekomverksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile   som är en
specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk   kommunikation.
Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall   och Messit.
Telekom omsatte c:a 50 Mkr   under 2016 och har 16 anställda. Aktien handlas
på NASDAQ OMX First   North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är
bolagets Certified   Advisor.Ytterligare information om bolaget finns på
www.generic.se

 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2016 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/