Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB   Delårsrapport Jan - Sep 2015

08:00 / 12 November 2015 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPTEMBER 2015

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2015
Nettoomsättningen uppgick till 23,7 MSEK (25,6 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (1,8 MSEK)
Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (1,7 MSEK).
Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,14 SEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 MSEK (3,5 MSEK).

Januari - september 2015
Nettoomsättningen uppgick till 80,6 MSEK (79,9 MSEK).
Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (2,5 MSEK)
Resultat efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (2,4 MSEK).
Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,20 SEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 MSEK (3,7 MSEK).

 

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 110 Mkr under 2014 och har cirka 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. För mer information besök generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/