Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport  Generic Sweden AB

16:30 / 14 May 2014 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Generic Sweden AB (publ)

Första kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 27,4 MSEK (35,1 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (1,4 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (1,4 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,11 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK (7,9 MSEK).

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 116 Mkr under 2013 och har cirka 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/