Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB    Bokslutskommuniké  2013

14:00 / 13 February 2014 Generic Press release

Bokslutskommuniké 2013

Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2013 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 26,2 MSEK (39,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (2,6 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,5 MSEK (2,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,1 SEK (0,28 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (-1,6 MSEK).
 • Resultatet har belastats med engångsposter om totalt 14,7 MSEK, vilket avser nedskrivning av goodwill om 10,5 MSEK, strukturkostnader om 2,7 MSEK samt utökad reservering om 1,5 MSEK. Nedskrivning av goodwill respektive strukturkostnader är hänförliga till konsultverksamheten och den utökade reserveringen om 1,5 MSEK är hänförlig till telekomverksamheten.
Januari - december 2013 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 116,1 MSEK (164,4 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 MSEK (8,1 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,2 MSEK (7,4 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (0,71 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 MSEK (7,3 MSEK).
 • Resultatet har belastats med engångsposter om totalt 14,7 MSEK, vilket avser nedskrivning av goodwill om 10,5 MSEK, strukturkostnader om 2,7 MSEK samt utökad reservering om 1,5 MSEK. Nedskrivning av goodwill respektive strukturkostnader är hänförliga till konsultverksamheten och den utökade reserveringen om 1,5 MSEK är hänförlig till telekomverksamheten.

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 180 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/