Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB   Delårsrapport Jan - Sep 2014

08:00 / 13 November 2014 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPTEMBER 2014

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2014                                                                                  
  • Nettoomsättningen uppgick till 25,6 MSEK (24,2 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 MSEK (1,8 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (1,8 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,15 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 MSEK (3,0 MSEK).
Januari - september 2014
  • Nettoomsättningen uppgick till 79,9 MSEK (89,9 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (4,3 MSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (4,4 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,35 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,7 MSEK (7,8 MSEK).

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 116 Mkr under 2013 och har cirka 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/