Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Rapport från Generic Sweden AB:s årsstämma 12 maj 2011

10:50 / 13 May 2011 Generic Press release

Generic Sweden AB har per den 12 maj 2011 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielsson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

-       årsredovisningen för 2010 fastställdes,

-       styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010,

-       styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-        för tiden intill dess att årsstämman 2012 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Peter Ragnarsson (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Erik Gabrielsson (omval)

-       till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

-       det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2011, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-       styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

-       styrelsens förslag i kallelsen avseende ändring av bolagsordningens §8, kallelse till bolagsstämma, godkändes.

I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om en positiv utveckling i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2011.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef


Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Detta är Generic Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 150 Mkr och har ca 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se (http://www.generic.se/)