Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic ansluts till First North Premier

13:42 / 7 February 2011 Generic Press release

Generic ansluts till First Norths marknadssegment Premier som innebär striktare krav på informationsgivning och redovisningsprinciper jämfört med de ordinarie reglerna på First North.

Första dag för handel på First North Premier är idag den 7 februari 2011. Generics aktie kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet GENI.

"Att anslutas till First North Premier är en kvalitetsstämpel och i linje med vår ambition om en hög transparens i kommunikationen till aktiemarknaden", säger VD Fredrik Svedberg.

Om Generic:

Generic Sweden AB grundades 1993 och består av en Konsultverksamhet och en Telekomverksamhet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster till bl.a. försvaret, aktörer inom samhällssäkerhet och produktutvecklande företag inom energi, tele- kommunikation, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör som driver ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit . Generic finns listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, under kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF