Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på 24 MSEK.

11:30 / 19 October 2011 Generic Press release

Generic har erhållit en avropsbeställning från Försvarets Materielverk på 24 MSEK.

Beställningen omfattar systemarbete och kommer att levereras i samverkan med Generics intressebolag NESP (Network Enabling System Partner AB) . Beställningen är på 24 MSEK och leverans skall ske under perioden 1 nov 2011 - 30 april 2012