Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Årsredovisning Generic Sweden AB 2009

11:13 / 23 April 2010 Generic Press release

Årsredovisningen 2009 för Generic Sweden AB samt Året i sammandrag 2009 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.generic.se


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef, e-post: fredrik.svedberg@generic.se, mob: +46 70 316 2680

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB. Generics pressmeddelanden finns på http://www.generic.se

Show as PDF