Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generics företrädesemission övertecknad

14:31 / 18 December 2009 Generic Press release

Generic Sweden AB (publ.) har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 10,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 48,6 procent, vilket innebär att det garantiåtagande som har ingåtts inte behöver utnyttjas.

Sammanlagt tecknades 5 442 607 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 99,6 procent av antalet aktier i emissionen, samt 20 513 aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 0,4 procent av antalet aktier i emissionen. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 18 december 2009. Inget meddelande utgår till dem som ej erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 5 463 120. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 833 616 kronor fördelat på 12 292 020 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North den 15 januari 2010.

Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Generic i samband med företrädesemissionen.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Svedberg, VD, e-post: fredrik.svedberg@generic.se, mob: +46 70 316 2680 Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, mob: +46 70 661 0559 Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se, mob: +46 70 777 5568

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF