Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kontrollägarskifte och säkerställd nyemission i Generic

11:47 / 6 November 2009 Generic Press release

Ägarförändring Hans Krantz och Fredrik Svedberg har idag via Krantz Svedberg Förvaltning AB förvärvat 2 838 015 aktier i Generic, vilket motsvarar 41,6 procent av aktiekapitalet och rösterna. Hans Krantz och Fredrik Svedberg ägde inga aktier i Generic sedan tidigare. Säljare är grundarna Peder Swenman, Hans Nilsson, Arne Lindberg och Jan Lund-Jensen, som säljer delar av sitt innehav och därmed kvarstår som aktieägare i bolaget, samt ytterligare en av bolagets större aktieägare som säljer hela sitt innehav. För detaljerad information kring ägarförändringarna, se Insynshandel på Generics hemsida, www.generic.se. Då Generic är listat på First North kommer inget offentligt erbjudande att lämnas till aktieägarna i Generic.

Kort om de nya ägarna Hans Krantz är civilekonom och har under de senaste tio åren arbetat som aktiv ägare och styrelseledamot i olika mjukvarubolag. Hans är för närvarande styrelseordförande i LogTrade BarLink AB och har varit rådgivare till några av de största institutionella investerarna i Sverige avseende investeringar inom teknologisektorn. Fredrik Svedberg är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998. Fredrik har sedan 2001 arbetat som aktiv ägare och styrelseledamot inom mjukvarusektorn och är för närvarande VD för LogTrade BarLink AB.

Företrädesemission säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier Den 5 november 2009 offentliggjorde Generic att styrelsen beslutat föreslå en nyemission om 10,1 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förslaget är villkorat av att emissionen till fullo täcks in av teckningsförbindelser och garantier. Detta villkor är nu uppfyllt genom att Generic har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare, motsvarande 48,6 procent av det totala emissionsbeloppet, samt genom att Krantz Svedberg Förvaltning AB utöver ingångna teckningsförbindelser har åtagit sig att garantera återstoden av emissionslikviden, motsvarande 51,4 procent av det totala emissionsbeloppet. Emissionsbeloppet är därmed säkerställt till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Genomförandet förutsätter dock ett godkännande på extra bolagsstämma den 23 november 2009.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: peter.jansson@generic.se, tel: 08-601 38 00 Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, tel 08-601 38 00

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF