Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Förändring av antalet aktier och röster i Fastpartner

17:31 / 30 September 2021 Fastpartner Press release

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Fastpartner AB (publ) ("Fastpartner") den 12 augusti 2021 om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D ("D-Aktier"). Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 17 september 2021, vilket innebar att antalet aktier i Fastpartner ökade med 6 159 140 D-aktier och antalet röster ökade med 615 914.

Per den 30 september 2021 finns det 203 585 273 aktier och 185 268 799,7 röster i Fastpartner fördelade enligt följande.

Stamaktier A: 183 233 636 aktier och 183 233 636 röster.

Stamaktier D: 14 659 140 aktier och 1 465 914 röster.

Preferensaktier: 5 692 497 aktier och 569 249,7 röster.

Stockholm den 30 september 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 17.31.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/