Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner erhåller Investment Grade-rating av Moody's

21:45 / 17 May 2021 Fastpartner Press release

Fastpartner AB (publ) har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody's.

Höjningen av kreditbetyget kommer som ett resultat av förstärkta nyckeltal baserat på tidigare offentliggjord planerad emission av icke säkerställda gröna obligationer under Fastpartners MTN-program samt den förestående D-aktieemission i Fastpartner om 500 MSEK.
- Vi är stolta över att leverera enligt våra mål och erhålla en Investment Grade-rating. En Investment Grade-rating medför såväl lägre finansieringskostnader som minskad refinansieringsrisk. Som vi tidigare kommunicerat är vårt långsiktiga mål att uppnå ratingnivån Baa1, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 17 maj 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 kl 21:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/