Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner förvärvar nyproducerad fastighet i centrala Gävle

15:00 / 1 April 2021 Fastpartner Press release

Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle för en köpeskilling om
384 MSEK efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om
cirka 9 500 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 22,5 MSEK.

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Fastigheten är nyproducerad och består främst av vård- och kontorsytor. Största hyresgästen är Region Gävleborg som har etablerat Gävles största vårdcentral med viss sjukhusverksamhet i fastigheten. Exempel på andra hyresgäster är Folktandvården, Coop och Rejlers. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 april 2021.

- Fastpartner förvärvar en nyproducerad fastighet i ett starkt centralt läge i Gävle med stabila hyresgäster. Fastigheten har ett starkt långsiktigt hyresgästerbjudande och kompletterar även Fastpartners övriga bestånd i Gävle på ett mycket positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 1 april 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 - 12 32 84
E-post: fredrik.thorgren@fastpartner.se

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2021 kl 15:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/