Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Detaljplan Gavlehov vinner laga kraft. Fastpartner tillskapar 36 000 kvm byggrätter i expansivt område

11:45 / 23 April 2021 Fastpartner Press release

Detaljplanen för Gavlehov Västra etapp 2 antogs av Gävle kommun den 24 mars och har nu vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen har fått ett varmt mottagande och kommer att innebära ett uppskattat tillskott av nya verksamhetslokaler och bostäder.

Gavlehov är Gävles idrotts- och arenaområde där både elitverksamhet och breddverksamhet inryms. Monitor ERP Arena, Gävletravet, Gavlevallen, Gavlehovshallen och Gunder Häggstadion är några av de arenor som finns på området där sporter som ishockey, fotboll, tennis, friidrott, innebandy, trav m.m. utövas. På området finns även en av Gävles modernaste grundskolor, där friskolan Prolympia bedriver sin skolverksamhet med inriktning idrott. Skolfastigheten ägs av Fastpartner som uppförde den nya skolan år 2018. Under de senaste åren har det även tillskapats boendemöjligheter i området vilket gör att området blir ännu mer levande och intressant. Genom den nya detaljplanen skapas det möjligheter till fler bostäder, men framförallt skapar den möjligheter att tillföra nya verksamheter till området vilket gör det till en komplett stadsdel.

- Genom denna detaljplan skapar vi en palett av möjligheter i det expansiva arenaområdet Gavlehov samtidigt som vi stärker vår position i området ytterligare och blir nu en av de viktigaste aktörerna för områdets fortsatta utveckling, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 23 april 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 - 12 32 84
E-post: fredrik.thorgren@fastpartner.se

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 kl 11:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/