Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Årsredovisning 2020

13:30 / 26 March 2021 Fastpartner Press release

Fastpartners årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via info@fastpartner.se

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

Stockholm den 26 mars 2021

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

 
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 13:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/