Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner förvärvar prestigefastighet i Gävle

14:00 / 10 December 2021 Fastpartner Press release

Fastpartner har förvärvat fastigheten Norr 22:2 i centrala Gävle för en köpeskilling om 73,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 3 400 kvadratmeter.

Fastigheten är belägen i bästa läge i centrala Gävle och stärker därmed Fastpartners hyresgästerbjudande. I dagsläget är Handelsbanken ensam hyresgäst i fastigheten. På sikt finns det stora möjligheter att utveckla fastigheten både vad det gäller erbjudandet till hyresgäster och ur ett tekniskt- och miljöperspektiv. Fastpartner tillträder fastigheten den 31 januari 2022.

- Fastpartner förvärvar en prestigefastighet i centrala Gävle som på ett bra sätt kompletterar våra övriga fastigheter i Gävle. På Fastpartner har vi ett starkt track-record av att utveckla fastigheter, både ur ett hyresgästperspektiv och med avseende på miljötekniska aspekter. Vi ser med stor entusiasm fram emot att få påbörja detta utvecklingsarbete, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 10 december 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 026 - 12 32 84
E-post: fredrik.thorgren@fastpartner.se

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 - 562 517 07
E-post: cj@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2021 kl 14:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/