Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner utvecklar Rinkeby Centrum

09:30 / 19 January 2021 Fastpartner Press release

Rinkeby Centrum är ett centrum med en väl fungerande handel och ett varierat och rikt restaurangutbud. Fastpartner har tagit beslut om att vidareutveckla Rinkeby Centrum. Nya fasader och entréer tillskapas längs Norra Rinkebygången och cirka 600 kvadratmeter av fastigheten Kvarnberget 4 omvandlas till nya butiks- och restaurangytor.

Norra Rinkebygången är idag är en sluten gata och en baksida av Rinkeby Centrum. Parallellt med Fastpartners utveckling kommer Stockholms stad att genomföra ombyggnation av den yttre miljön framför butikerna. Dessa åtgärder tillsammans kommer öppna upp Norra Rinkebygången och tillföra Rinkeby Centrum en till entré och framsida. Detta kommer att lägga grunden för en aktiv och trygg butiksgata och stärka Rinkeby Centrum ytterligare som mötes- och handelsplats.
- Sedan förvärvet av Rinkeby Centrum år 2011 har Fastpartner lagt stort engagemang och stora investeringar för att vidareutveckla centrumet. Utvecklingen av Norra Rinkebygången är ytterligare ett steg i utvecklingen för att stärka Rinkeby Centrum. Fastpartner upplever idag, trots rådande omständigheter, en stark efterfrågan på butiks- och restauranglokaler. Vi kommer inom snar framtid ha hyrt ut de tillskapande lokalerna till starka hyresgäster, säger Igor Borg, Förvaltare på Fastpartner.
 

Stockholm den 19 januari 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Igor Borg, Förvaltare Fastpartner AB
Tel: 08 - 562 517

Håkan Bolinder, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 74

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 09:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/