Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner AB (publ) emitterar obligationer om 200 MSEK

07:45 / 20 July 2020 Fastpartner Press release

Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0012455400), varav obligationer om 900 MSEK emitterats tidigare under år 2019 och 2020.

Obligationerna emitterades till kurs 101,983% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 2,49% till första inlösendag. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 3,10 procentenheter och har slutligt förfallodatum i mars 2024.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Fastpartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.
Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial har varit finansiella rådgivare till Fastpartner i obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 20 juli 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli kl 07:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/