Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Rättelse av klassificering av pressmeddelande "Årsredovisning 2019"

13:45 / 27 March 2020 Fastpartner Press release

Fastpartner publicerade den 26 mars 2020 ett pressmeddelande om publicering av Fastpartners årsredovisning för 2019. I det pressmeddelandet fanns en hänvisning till att offentliggörandet "var i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning". Den rätta formuleringen ska vara att offentliggörandet är i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.

Stockholm den 27 mars 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl 13:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/